KONSTELACE TRAUMATU


Trauma vzniká, když nějakou situaci nejsme schopni přijmout, zpracovat. Pro každého to může být něco jiného. To co je pro jednoho už trauma může být pro jiného "jen" stres.

Co ovlivňuje vyrovnávání se s traumatem

- člověk, který plně přijímá život zvládá traumata mnohem lépe než člověk, který život odmítá nebo ho chce mít pod kontrolou.

Trauma může být krátkodobé a dlouhodobé.

Krátkodobé - šok

Dlouhodobé - vývojové, dlouhodobé působení např. otce alkoholika

Nejčastější reakce na trauma je zatuhnutí při kterém zamrzne cítění. Odpojíme se nebo boj nebo útěk nebo rozštěpení nebo všechno dohromady.

Při štěpení dochází ke štěpení vnitřní struktury na 3 části:

1. Traumatizovaná část- tam je zakonzervovaná ta daná událost. Není tam žádný vývoj. Je to jakoby se to stalo teď. Když se tato část dostane ke slovu, člověk se chová jako ve věku kdy se to stalo. Cítí to jako přítomnost, ale není si toho vědom a reakce je většinou nepřiměřená situaci. Vývoj tam není proto, že traumatizovaná část nechce cítit bolest a bez procítění není změna. Proto si vytvořím část přežití

2. Část přežití - tato část se aktivně snaží, aby se Traumatizovaná část nedostala ke slovu. Pokud nehrozí nebezpečí otevření traumatu je tato část neaktivní a je aktivní zdravá část. Část přežití preventivně odmítá JAKÉMKOLIV prožívání, aby člověk necítil bolest- útěkem do výkonu - kontrolou a manipulací- pomáháním druhým, zabývání se druhými - drogy, střídání partnerů, zaměřením se na děti, adrenalinové sporty, snové světy....Když se tohle děje desítky let dochází k dalším štěpením, vrstvíme obranné mechanismy....

3. Zdravá část- tato část se vyvíjí, získává zkušenosti. Dostává se ke slovu, když nám nehrozí nebezpečí.

K vyléčení traumatu je nejdůležitější touha po změně, po pravdě a ta musí být větší než strach.

Příklady traumatu:

- existenční trauma - jde nám o život. Ohrožení rodinou (alkoholismus, fyzická nebo psychická agresivita, sexuální zneužívání....)

- trauma ze ztráty - ztráta důležité mezilidské vazby, odloučení, které bolí ( pobyt v nemocnici, ozdravovně, adopce...)

- trauma ze ztráty - úmrtí dítěte, potrat, ztráta blízkého

- narušení vazby - odnesené dítě od matky po porodu, zavřené srdce maminky...- trauma z narušeného systému rodinných vazeb (generační přenos) vzniká, když je v rodině nějaké tabu. To co se nevyřeší v rodině se přenáší do dalších generací.