CO NABÍZÍM

Individuální terapie

při individuálních terapiích používám různé techniky (FEN kinezioloie, regresní terapie, čtení z duše, konstelace......) podle potřeb každého klienta. Klient mi sdělí s jakým problémem přichází, sestavíme témata, která budeme řešit a podle potřeby zvolíme vhodnou kombinaci technik k odhalení příčiny a její zpracování

Cena 1500,- Kč                                                                                                                  délka sezení 2 - 3 hodiny

FEN kineziologie

FEN kineziologie je bezpečná, jednoduchá, velmi přesná a finančně dostupná technika, která se zaměřuje na řešení problémů jakéhokoli druhu (láska, vztahy, práce, finance, otázky a odpovědi při rozhodování na životní cestě a mnoho dalších). Je vhodná pro všechny věkové kategorie lidí i zvířátek........... 

více o technice 


Bachovy květové esence

v rostlinách se skrývají vibrace, které odpovídají vibracím lidské duše, pocitům a emocím a které správným výběrem a použitím mohou pomoci nastolit v člověku ztracenou harmonii a vyrovnanost a tím zabránit nemoci, aby se rozšířila, nebo napomoci jejímu vyléčení. Pokud se člověk nachází na vnější i vnitřní úrovni v harmonii jeho životní síla je nenarušená a člověk je zdraví, jelikož v něm vládne pořádek - řád. Pokud však jedna z těchto rovin v pořádku není, nejsme v souladu a životní síla je narušena, projeví se to na hmotné úrovni jako chaos, nepořádek a v konečném důsledku jako nemoc.

více o Bachových esencích

Rodinné konstelace

jsou metodou rozvoje osobnosti, sebepoznávání a psychoterapie. Umožňují názorně ukázat a pocítit souvislosti a vztahy mezi členy rodiny, případně členy širších systémů. V průběhu konstelace dochází ke změnám, k přenastavování našeho nitra. Vždy jen v takové míře, jak si to klient dovolí, jak je to pro něj možné a bezpečné. Přijme-li tyto změny, promítají se následně do jeho každodenního života, pociťuje změnu ve vztazích, včetně vztahu k sobě. Konstelace jsou vynikající a rychlá zobrazovací technika jakéhokoli problému. Nemusí se vůbec jednat pouze o rodinu.

více o konstelacích zde

Zaváděcí cena 1800,- Kč                                                                                        Celodenní od 10.00 do 19.00 (možná déle podle potřeby účastníků)                  počet účastníku 6 - 8

plánované termíny