CO NABÍZÍM

Individuální terapie

při individuálních terapiích používám různé techniky (FEN kinezioloie, regresní terapie, čtení z duše, individualni konstelace, vizualizační konstelace......) podle potřeb každého klienta. Klient mi sdělí s jakým problémem přichází, sestavíme témata, která budeme řešit a podle potřeby zvolíme vhodnou kombinaci technik k odhalení příčiny a její zpracování

Cena 1500,- Kč                                                                                                                  délka sezení 2 - 3 hodiny

FEN kineziologie

FEN kineziologie je bezpečná, jednoduchá, velmi přesná a finančně dostupná technika, která se zaměřuje na řešení problémů jakéhokoli druhu (láska, vztahy, práce, finance, otázky a odpovědi při rozhodování na životní cestě a mnoho dalších). Je vhodná pro všechny věkové kategorie lidí i zvířátek........... 

více o technice 


Bachovy květové esence

v rostlinách se skrývají vibrace, které odpovídají vibracím lidské duše, pocitům a emocím a které správným výběrem a použitím mohou pomoci nastolit v člověku ztracenou harmonii a vyrovnanost a tím zabránit nemoci, aby se rozšířila, nebo napomoci jejímu vyléčení. Pokud se člověk nachází na vnější i vnitřní úrovni v harmonii jeho životní síla je nenarušená a člověk je zdraví, jelikož v něm vládne pořádek - řád. Pokud však jedna z těchto rovin v pořádku není, nejsme v souladu a životní síla je narušena, projeví se to na hmotné úrovni jako chaos, nepořádek a v konečném důsledku jako nemoc.

více o Bachových esencích

Systemické a rodinné konstelace 

jsou metodou rozvoje osobnosti, sebepoznávání a psychoterapie. Umožňují názorně ukázat a pocítit souvislosti a vztahy mezi členy rodiny, případně členy širších systémů. V průběhu konstelace dochází ke změnám, k přenastavování našeho nitra. Vždy jen v takové míře, jak si to klient dovolí, jak je to pro něj možné a bezpečné. Přijme-li tyto změny, promítají se následně do jeho každodenního života, pociťuje změnu ve vztazích, včetně vztahu k sobě. Konstelace jsou vynikající a rychlá zobrazovací technika jakéhokoli problému. Nemusí se vůbec jednat pouze o rodinu.

více o konstelacích zde

Zaváděcí cena 1800,- Kč                                                                                        Celodenní od 10.00 do 18.00 ( podle potřeby účastníků)                  počet účastníku max. 6

plánované termíny


Konstelace traumatu

Trauma vzniká, když nějakou situaci nejsme schopni přijmout, zpracovat. Pro každého to může být něco jiného. To co je pro jednoho už trauma může být pro jiného "jen" stres.

více o traumatu zde