Bachovy květové esence

Příroda je naším největším zdrojem inspirace a krásy, ale také zdraví. Lidé s ní byli odpradávna pevně spjati - byla zdrojem jejich obživy, chránila je a ukrývala, ale také vybízela k hledání a zkoumání podstaty vlastního bytí a napojení na svoji duši. Pro člověka je příroda životem.

Vědci, badatelé, umělci, malíři, filozofové - ti všichni se po staletí kloní před velkou sílou a tajemnem přírody. Možná jen politikové si myslí, že ji mohou ovládnout ve svůj prospěch.....Příroda má ale své zákony a čím více je lidstvo poznává, tím více má respekt před její dokonalostí a jednoduchostí současně. Už v dávných dobách objevili velcí lékaři a badatelé (Hippokrates, Paracelsus, Galén), že všechno co člověk potřebuje pro svoje zdraví najde v přírodě.

Začátkem 20. století se anglický lékař, bakteriolog a homeopat Dr. Edwar Bach (1886-1936)  intenzivně zabýval vztahem mezi nemocí člověka a jeho duší. Byl přesvědčen, že v přírodě musí existovat jednodušší způsob jak léčit nemoci. Výsledkem jeho bádání je objev květových esencí. Byl první, kdo zjistil, že v rostlinách se skrývají vibrace, které odpovídají vibracím lidské duše, pocitům a emocím a které správným výběrem a použitím mohou pomoci nastolit v člověku ztracenou harmonii a vyrovnanost a tím zabránit nemoci, aby se rozšířila, nebo napomoci jejímu vyléčení. Pokud se člověk nachází na vnější i vnitřní úrovni v harmonii jeho životní síla je nenarušená a člověk je zdraví, jelikož v něm vládne pořádek - řád. Pokud však jedna z těchto rovin v pořádku není, nejsme v souladu a životní síla je narušena, projeví se to na hmotné úrovni jako chaos, nepořádek a v konečném důsledku jako nemoc. Povaha každé nemoci nám proto je užitečným ukazatelem , jakým způsobem došlo k přestoupeni Božího zákona všejednoty a lásky. 

Zdraví je projevem vnitřního a vnějšího řádu. Jakmile se  od tohoto řádu odkloníme, naruší se vibrace a kvalita naší životní síly. Nemoc je vždy důsledek hlubokého vnitřního nesouladu, zhmotnění mentálního postoje a dokud ho neodstraníme cobi hlavní příčinu tak k vyléčení nedojde nebo bude pouze zdánlivé

Dosažení opravdového zdraví není výsledkem odstranění nebo dokonce potlačení symptomů, ale nastolení opravdového řádu a tím i harmonie na vnější (fyzické) a vnitřní (duchovní) úrovni člověka.

Nemoc není krutost ani trest, ale pouze oprava, nástroj, kterým si naše duše posloužila, aby poukázala na naše chyby, aby nás zadržela před většími omyly, jež nadělaly větší škody, a aby nás přivedla zpět na cestu Pravdy a Světla, ze které bychom nikdy neměli sejít 

Proč je doporučeno esence testovat

Doktor Bach svým pacientům esence vybíral na základě rozhovoru a následně dle svého uvážení. Edward Bach byl velmi jedinečný, citlivý a empatický. Já esence testuji svalovým testem. Proč? Odpověď je snadná. Málokdo je tak empatický a vnímavý jako doktor Bach. Při výběru esencí pouhým úsudkem je třeba si uvědomit, jakou roli v tomto případě hraje lidský rozum. Když rozumem usuzujeme, jaké esence člověku vybrat, jsme nesmírně ovlivněni. Do hry vstupuje zejména stávající psychický a fyzický stav člověka, který esenci vybírá. Dále je to jeho vzdělání, osobní zkušenosti, zážitky, dogmata, jimiž se řídí, bloky, obavy, představy o životě svém i druhých, stejně tak i mnohdy úporná snaha druhému pomoci spojená s pocitem zodpovědnosti za jeho stav. Dále jde o vzájemný vztah těchto dvou lidí, roli hrají sympatie vůči druhému či emoce, která u člověka, jemuž je esence vybírána, vystupuje do popředí a tím zakrývá tu hlavní. Výběr na základě rozumového úsudku bývá proto velmi klamný a zavádějící. 

Můžeme být také ovlivněni oblíbeností nebo naopak neoblíbeností té či jiné esence. Terapeut /uživatel může mít mezi esencemi své favority, zatímco jiné prakticky nepoužívá nebo je nepoužívá vůbec. A to i přesto, že mohou sehrát klíčovou roli při úlevě. Příčinou špatného výběru může být i neznalost veškerých účinků jednotlivých esencí. Člověk navíc může mít problém vybrat do jedné směsi esence, které jsou na zcela odlišné problémy. Má pocit, že v jedné směsi nemohou být, ale věřte že žádná esence se nevylučuje s žádnou. Např. pokud člověku vyjde, že potřebuje esenci Olivy, která pomáhá s maximálním vyčerpáním a současně Sporýše lékařského, který naopak ulevuje v případě nadměrně vyvíjeného úsilí, pak jde o to, že současným problémem tohoto člověka je střídání obou stavů.

Také jde o to, že člověk, kterému esence připravujeme o sobě něco vypovídá a úmyslně či zcela neúmyslně neříká vše , co bychom potřebovali nutně vědět k tomu, abychom pro něj zvolili správnou esenci nebo kombinace několika. Pokud sáhneme po esenci, kterou nepotřebuje tak mu sice neublíží, ale ani neprospěje. Pak bude přesvědčen, že Bachovi esence nefungují a to by byla velká škoda. 

Svalovým testem lépe rozklíčujeme klientovi emoce a skryté problémy a vytestujeme esence vhodné přímo jemu na míru bez ovlivňování ač už terapeutem nebo klientem samotným vědomě i nevědomě

kromě krizové esence - rescue remedy, kterou namíchal sám doktor Bach neexistuje univerzální směs pro všechny jak můžeme vidět na internetu. Každý jsme jedinečný a zcela individuální jedinec a proto jsou i naše emoce naprosto jedinečné. Např. mnoho lidí se projevuje strachem a obavami, ale každý z nás na jejich přeladění potřebuje odlišné esence. Jedna emoce - bezpočet variant