FEN kineziologie

Jedná se propracovanou verzi kineziologie One Brain. Tuto techniku zdokonalil, upravil a zjednodušil sociolog a psycholog pan Mgr. Pavel Bráblík, který ji dále předává svým žákům. Kineziologie je celosvětově odborníky uznávaná metoda.
FEN kineziologie je bezpečná, jednoduchá, velmi přesná a finančně dostupná technika, která se zaměřuje na řešení problémů jakéhokoli druhu (láska, vztahy, práce, finance, otázky a odpovědi při rozhodování na životní cestě a mnoho dalších). Je vhodná pro všechny věkové kategorie lidí i zvířátek.
U FEN kineziologie si nemusíte složitě znovu vybavovat Vaše bolesti a traumata. Nemusíte se terapeutovi svěřovat s ničím co byste si rádi uchovali v soukromí, protože se vše vytestuje pomocí svalového testu. Pomocí svalového testu komunikuji s Vašim podvědomím kam se naše negativní zkušenosti a vzorce ukladají. Získané informace nemusí být vždy v souladu s naším vědomím a vnímáním a nemusíme si je tedy plně uvědomovat.
K nápravě se využívají jiné postupy než u výše zmíněné One Brain kineziologie, proto je jednodušší, rychlejší a dostává se hned k pra-příčině problému neboli fenoménu. Umožňuje odblokovat více témat v jednom sezení. Kineziolog ani klient do ní nevkládá vlastní projekce a nemůže tedy ovlivnit odpovědi.
Zjistila jsem, že pomocí FEN kineziologie není již třeba dlouze se v problému hnípat a trápit se. Prostě ho stačí jednoduše vyřešit, odblokovat a žít dál bez něj. A hned je svět krásnější.
Jelikož se různá témata nacházejí ve vrstvách je doporučené pro klienta, aby přišel několikrát jak se postupně vrstvy odstraňují a dostáváme se hlouběji a hlouběji napříč různými tématy a bloky. Odblokováním některých témat se odblokuji jiná s tím zdánlivě nesouvisející. 

Jak sezení probíhá

Klienta přivítám v příjemném prostředí. Popovídáme si co ho přivádí a stanovíme témata k odbloku. Při samotném odbloku klient stojí přede mnou, já sedím a jemně se ho dotykám na předloktí a používám svalový test ke konkrétnímu pojmenování problému, vytestuji ve které části života vznikl, jdu až k prvopočátku - fenoménu, zobrazim ho, vyjmu a nahradím tak, aby klient již do budoucna nereagoval v životních situacích negativně a pod vlivem toho špatného vzorce z minulosti. Odblokování nebolí a nemusíte se svěřovat s ničím co nechcete. Klient také obdrží doporučení technik vhodných přímo jemu na míru pro jeho další osobní rozvoj s kombinací s FEN kineziologií. 

Vlastní odblok trvá 2 až 3 hodiny podle náročnosti, hloubky a množství témat. Na konci dle potřeb klientova těla vytestujeme kdy je doporučena další návštěva. A pokud má zájem tak Bachovy květové esence, aby se vše pěkně zpracovalo i na emociální úrovni

Co FEN kineziologie umí


Témata vztahující se k těhotenství, porodům, dětství, rodině a vztahům, dospívání, vzorcům převzatých z rodových linií

Témata vztahující se k vnitřní síle a potenciálu, vztahu sám k sobě, ke studiu, práci a kolektivu, fungování ve skupině

Témata vztahující se k různým strachům a úzkostem, depresivním stavům, poruchám chování, vady řeči a dalším dysfunkcím, zlozvykům

Témata vztahující se do určité míry k tělu, nemoci, psychosomatika, únava, poruchy spánku, poruchy příjmu potravy