MARION 

řízená detoxikace a imunoaktivace organismu podle MUDr. Josefa Jonáše

MUDr. Josef Jonáš

vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. Jako jeden z prvních u nás se začal na profesní bázi zabývat přírodní medicínou, jejíž metody se pro něj staly základem celostního (holistického) pohledu na svět a východiskem pro zformulování metody řízené a kontrolované detoxikace organismu.

Těsně po listopadu 1989 se stal jedním z prvních podnikatelů u nás, opustil post primáře psychiatrického oddělení a otevřel si soukromou poradnu celostní medicíny v Chomutově, a poté i v Praze, a stal se prvním zakladatelem detoxikační metody v České republice. V roce 1995 založil se společníkem v Praze Institut celostní medicíny.

Posledních pět let se zájem MUDr. Josefa Jonáše soustředí na vývoj elektronického zařízení Marion, do kterého shrnul všechny své detoxikační zkušenosti posledních dvaceti let. 

https://marion-jj.cz/


Co je detoxikace?

Odstranění toxinů, které narušují auto regulační pochody v našem organismu, se nazývá detoxikace. Odstraněním toxických vlivů se do organismu vrací schopnost autoregulace, snižuje se neklid a chaos, vrací se harmonie, snižuje se entropie - a právě to je cílem ozdravných procesů.

V každé době si pod pojmem jed (moderněji toxin) člověk představoval něco jiného. Ve starověku, v dobách Hippokrata, Galéna a jiných antických lékařů, nebyly známy mikroorganismy, neexistovala chemie, zato lidé hodně věděli o duchovním světě a o lidské duši. Za jed proto byly pokládány výpary z bažin, zkažené potraviny, ale také zlo či nadpřirozené síly, které se ve společnosti běžně nacházely. Při jejich odstraňování byly používány magické rituály, pobyt na čerstvém vzduchu, byliny či dieta. Slovo dieta pochází od Hippokrata a již v té době znamenalo totéž, co si pod ním představujeme dnes. Později lékaři přidali pouštění žilou či pijavice, klystýry, trepanace lebky a další. Všechny tyto metody byly výrazem snahy po odstranění jedů z lidského těla a duše.

Současná úroveň poznání nám ale umožňuje tyto toxiny vymezit daleko přesněji a rozdělit je do několika skupin:

  • toxické látky vyskytující se v životním prostředí - chemikálie, radioaktivita, toxické kovy apod.
  • chemické toxiny, které se do organismu dostávají z chemicky syntetizovaných léků, kouřením, narkomanií aj.
  • toxiny pocházející z potravin - metabolity, potravinová aditiva apod.
  • psychické toxiny - patologické psychické programy, emoce, stres, úzkosti aj.
  • toxiny předávané na základě dědičnosti - zejména z těla matky na vyvíjející se plod
  • mikrobiální toxiny - viry, bakterie, infekční ložiska aj.

zdroj a podrobnější informace zde:   https://www.marion-jj.cz/detoxikace/o-detoxikaci-1.html